De 'zwarte lijst' van autoverzekeraars

Raak je in de problemen bij één verzekeraar, dan is de kans groot dat je niet gemakkelijk over kunt stappen naar een andere maatschappij. Verzekeraars delen namelijk meldingen over bijzonderheden met elkaar via Stichting CIS (Centraal Informatiesysteem). Past de melding achter jouw naam niet binnen het acceptatiebeleid van een verzekeraar? Dan wordt je verzekeringsaanvraag geweigerd. Daarom wordt de CIS-databank ook wel de 'zwarte lijst' van verzekeraars genoemd. Welke meldingen worden er zoal in de CIS-databank geplaatst, en hoe beïnvloeden die je kans op een nieuwe verzekering? En wat kun je doen als jouw aanvraag overal wordt afgewezen?

Bekijk de beste deal voor jou

Bereken nu uw premie

CIS-meldingen

Verzekeraars en gevolmachtigden, de RDW (namens het Openbaar Ministerie) en de Stichting Waarborgfonds Motorrijtuigen mogen meldingen in de CIS-databank plaatsen. Dat zijn korte, feitelijke meldingen. Er worden dus geen complete dossiers gedeeld. De meldingen kunnen worden geraadpleegd door de deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden. De volgende soort meldingen kun je tegenkomen in de CIS-databank.

 • Claimmeldingen
  Elke claim die je indient bij je verzekeraar wordt aangemeld bij Stichting CIS, ook als je niet zelf aansprakelijk bent of als je geen schadevergoeding krijgt.

  Of claimmeldingen invloed hebben op je acceptatiekansen ligt aan de inhoud van de claims. Waarschijnlijk vraagt de verzekeraar je om een toelichting. Heb je toevallig in korte tijd heel veel pech gehad terwijl je daarvoor nooit iets claimde, heeft iemand anders schade bij jou veroorzaakt of heb je schades voor eigen rekening genomen, dan houden veel verzekeraars daar rekening mee.       

  Claimmeldingen worden 5 jaar in de CIS-databank bewaard.
cis-databank
 • Waarborgfondsmeldingen
  Het is wettelijk verplicht om voor motorrijtuigen als auto’s, motoren en bromfietsen een verzekering te hebben. Raakt een onverzekerd voertuig betrokken bij een aanrijding, dan worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en de bestuurder van het voertuig in kwestie genoteerd in de CIS-databank.

  Verzekeraars nemen onverzekerd rondrijden (terecht) hoog op. Er moeten dus zwaarwegende verzachtende omstandigheden zijn, anders wordt je aanvraag vrijwel zeker afgewezen.  

  Waarborgfondsmeldingen worden 5 jaar in de CIS-databank bewaard.
 • Vertrouwelijke mededelingen
  In de voorwaarden van je verzekering staan situaties beschreven waarin je verzekeraar je verzekering tussentijds mag stopzetten. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige betalingsachterstand of (poging tot) fraude. Wordt je verzekering vanwege zo’n beschreven reden beëindigd, dan komt er een melding in de CIS-databank te staan.

  Of je kans maakt op een nieuwe verzekering met een vertrouwelijke mededeling achter je naam hangt heel erg af van de aard van de mededelingen en de omstandigheden. Je zal waarschijnlijk om en toelichting worden gevraagd zodat de acceptant van de verzekeraar een goede afweging kan maken.  

  Vertrouwelijke mededelingen blijven 5 jaar in de CIS-databank staan. Vertrouwelijke mededelingen over een royement wegens wanbetaling worden al na 3 jaar verwijderd.
 • Ontzeggingen van de rijbevoegdheid
  Word je door en rechter of het OM veroordeeld tot een rijontzegging, dan wordt daar melding van gemaakt in de CIS-databank.

  Heb je recent een rijontzegging gehad, dan is de kans dat je aanvraag voor een nieuwe autoverzekering wordt afgewezen erg groot. Die rijontzegging heb je immers niet voor niets gekregen, dus loopt de verzekeraar extra risico door jou te verzekeren.  

  De registratie van je rijontzegging in de CIS-databank wordt na 5 jaar verwijderd, geteld vanaf de laatste dag van de rijontzegging.
 • Extern verwijzingsregister
  Heb je fraude gepleegd of dat geprobeerd, of heb je bij een eerdere verzekeringsaanvraag informatie achtergehouden of opzettelijk verkeerde informatie gegeven? Dan wordt daar melding van gemaakt bij Stichting CIS. Is er sprake van een misverstand of heb je onbedoeld een fout gemaakt, dan kan de verzekeraar ervoor kiezen dat niet in de CIS-databank te zetten.

  Verzekeraars zijn niet heel dol op fraudeurs, dus als je dat kruisje achter je naam hebt staan ben je af. Ben je niet eerlijk geweest bij een eerdere verzekeringsaanvraag, dan hangt het van de omstandigheden af of een nieuwe verzekeraar je een tweede kans wil geven.  

  Een externe verwijzingsregistratie blijft maximaal 8 jaar bewaard in de CIS-databank. 

Melding inzien

Meestal krijg je bericht van je verzekeraar als er een CIS-melding op jouw naam wordt gezet, maar dit is niet verplicht. Wil je een nieuwe verzekering afsluiten en krijg je vragen over een CIS-melding die jou niets zegt? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat er zoal over jou in de databank staat? Dan kun je een inzageverzoek indienen bij Stichting CIS. Je krijgt sowieso binnen 1 maand een overzicht van je geregistreerde persoonsgegevens toegestuurd, maar de stichting streeft naar een verwerkingstijd van maximaal 10 werkdagen.
 
Je kunt bij Stichting CIS alleen je eigen gegevens opvragen, niet die van iemand anders. Om te voorkomen dat informatie aan de verkeerde persoon wordt gegeven, wordt inhoudelijke informatie daarom nooit telefonisch gedeeld. Ook niet als je erge haast hebt. Je zal op je e-mail moeten wachten.

autoverzekering geweigerd

Correctieverzoek

Ben je het niet eens met een CIS-melding op jouw naam, of klopt de melding niet (volledig)? Dan kun je een verzoek tot correctie indienen. De verzekeraar of gevolmachtigde die de melding heeft geplaatst is ook degene die besluit of je verzoek wordt ingewilligd. Wordt je melding niet aangepast, dan kun je de klachtenprocedure van de verzekeraar of gevolmachtigde doorlopen. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je daarna je klacht voorleggen bij het Kifid.

Voor een melding van een rijontzegging kun je geen correctie aanvragen via Stichting CIS. De melding is namelijk gebaseerd op een vonnis van het Openbaar Ministerie (OM). Ben je het niet eens met het vonnis, doorloop dan de bezwaarprocedure bij het OM of dien een hoger beroep in.

Help! Mijn aanvraag wordt nergens geaccepteerd

Met sommige CIS-meldingen word je bij het gros van de verzekeraars geweigerd. Erg vervelend, want je bent wettelijk verplicht om je auto te verzekeren. Moet je je auto dan noodgedwongen verkopen? Lang niet altijd.

Speciaal voor moeilijk te verzekeren risico’s is in 1966 een verzekeraar in het leven geroepen die we tegenwoordig kennen als De Vereende (voorheen Rialto en Terminus). Deze verzekeraar is een soort ‘vangnet’ voor mensen die niet bij de standaard verzekeraars terechtkunnen. Je aanvraag wordt alleen afgewezen als:

 •  je opzettelijk verkeerde informatie geeft in je aanvraag bij De Vereende;
 • De Vereende het niet verantwoord vindt jou een verzekering aan te bieden.

In de meeste gevallen kun je dus je auto bij De Vereende verzekeren. Let op: doordat het risico voor de verzekeraar groter is, is de premie daar vaak ook naar. Daarbij moet je minimaal 3 maandpremies in het voren betalen en vraagt De Vereende om een waarborgsom.
 

Je kunt je auto niet rechtstreeks bij De Vereende verzekeren. Dit gaat altijd via een adviseur.