Een verzekering opzeggen, hoe gaat dat eigenlijk?

Grote kans dat je niet je hele leven dezelfde autoverzekering houdt. Misschien vind je een verzekering met betere voorwaarden, of een goedkopere, of wil je die verzekeraar waar je kennis zo vol van is weleens proberen. Maar administratieve doolhoven, daar zit niemand op te wachten. Wanneer mag je je autoverzekering opzeggen en hoe doe je dat?

Opzegtermijn

  • Overstappen naar een andere verzekeraar

Zeg je je verzekering op omdat je overgaat naar een andere verzekeraar, check dan eerst of er een opzegtermijn van toepassing is. Die vind je in de voorwaarden van je verzekering. Verzekeraars zijn aan regels gebonden. Als je een verzekeringscontract voor 1 jaar afsluit, wat standaard is bij een autoverzekering, mag je na het eerste verzekeringsjaar altijd dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Veel verzekeraars hanteren de wettelijke opzegtermijnen zoals hierboven beschreven, maar er zijn ook verzekeraars waarbij je vanaf dag één je verzekering dagelijks op kunt zeggen zonder opzegtermijn. Bij een enkele verzekeraar kun je na 1 verzekeringsjaar je verzekering steeds per de dag waarop deze is ingegaan opzeggen. Bijvoorbeeld: je sluit op 12-04-2020 een autoverzekering af. De eerst mogelijke einddatum is 12-04-2021. Je geeft op 05-05-2021 aan dat je je verzekering wilt beëindigen. De verzekeraar royeert je verzekering per 12-05-2020. 

Bekijk de beste deal voor jou

Bereken nu uw premie
  • Geen auto meer

Auto verkocht of naar de sloop gebracht
Heb je je auto van de hand gedaan, dan kun je meestal je verzekering stopzetten per de datum dat het kenteken niet meer op jouw naam staat. Die datum staat op je vrijwaringsbewijs. Bewaar deze dus goed!

Wettelijk gezien mag je verzekeraar premie in rekening brengen totdat zowel jij als je verzekeraar geen enkel risico meer lopen om een schadevergoeding uit te hoeven keren. Voor jou loopt dat risico af op het moment dat je je kenteken overschrijft, maar voor je verzekeraar niet. Dat komt door het narisico van je verzekeraar.

Tot 16 dagen nadat je het kenteken hebt overgeschreven kan jouw verzekeraar nog aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het verzekerde voertuig is veroorzaakt (of, als je verzekeraar het kenteken niet binnen 30 dagen na de vrijwaringsdatum afmeldt bij de RDW, tot 16 dagen na de afmelding). Stel: jij verkoopt je auto, maar de nieuwe eigenaar sluit niet meteen een nieuwe verzekering af. Twee dagen na de koop veroorzaakt de nieuwe eigenaar een ongeluk met jouw oude auto. Jouw verzekeraar draait dan voor de schade op. 

In theorie kan je verzekeraar dus wachten tot een andere verzekeraar het kenteken in dekking neemt en je polis pas per die datum beëindigen. Ook als dat 15 dagen na de datum van verkoop is. Je betaalt premie tot de einddatum van de polis. In de praktijk komt dit scenario niet vaak voor en beëindigen de meeste verzekeraars je polis gewoon per de vrijwaringsdatum.

Auto gestolen
Is je auto gestolen, doe dan telefonisch aangifte bij het Aangifteloket Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit. Neem daarna contact op met je verzekeraar. Je verzekeraar meldt je kenteken af bij de RDW en schort je verzekering op of beëindigt je verzekering. Je hoeft geen premie meer te betalen voor de gestolen auto.

Autoverzekering opzeggen

Opzeggen

De manier van opzeggen verschilt per verzekeraar. Vaak heb je toegang tot een online polisomgeving en kun je daar je polisroyement doorgeven. Heb je geen online polismap (of ben je je inloggegevens kwijt), dan kun je bij sommige verzekeraars je opzegging telefonisch doorgeven. Andere verzekeraars willen je opzegging graag op schrift. Dit kan dan via e-mail of per brief. 

Wil je oversluiten naar een andere verzekeraar, dan kun je een opzegkaart gebruiken. Vul 'm online in, print 'm, onderteken 'm, en stuur een duidelijke foto of scan naar je verzekeraar.

Heb je je auto verkocht, stuur dan een duidelijke foto of scan van je vrijwaringsbewijs naar je verzekeraar met het verzoek je polis per vrijwaringsdatum te beëindigen. Het vrijwaringsbewijs is de bon (of pdf) die je krijgt na het overschrijven van je kenteken.

Autoverzekering beeindigen

Tips

Omdat we snappen dat je je opzegging gewoon in één keer goed geregeld wil hebben hier nog wat tips:

  • Hoe je ook opzegt, vraag altijd om een schriftelijke bevestiging! Heb je binnen pak 'm beet twee weken geen royementspolis ontvangen, oftewel de bevestiging van je verzekeraar dat je polis is stopgezet, check dan of je opzegging wel goed is ontvangen en verwerkt.
  • Ga je naar een andere verzekeraar, zeg je lopende verzekering dan pas op nadat je nieuwe verzekering is geaccepteerd. Als je van tevoren je opzegtermijn checkt weet je wat de ingangsdatum van je nieuwe verzekering moet zijn. 
  • Ruil je je auto in voor een ander model, dan hóef je je verzekering niet op te zeggen. Vaak kun je gewoon het verzekerde voertuig op je polis laten aanpassen. Let wel op of je premie niet teveel verandert.